«Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

«Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

«Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

Την έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 στον Άξονα 3 «Ενίσχυση και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού» για το έργο «Κατάρτιση στην Αγροκυκλικότητα – Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα (Agro-Circular Capacity Building – Training program aiming at enhancing Circular Economy in Agri-food sector)» προϋπολογισμού 44.000,00€ με Φ.Π.Α. εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της 6ης Απριλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Την πρόταση επιμελήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Βασίλης Άμπας κι έχει ως εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) αναλαμβάνουν την εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για την ενίσχυση της κυκλικής βιοοικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους αγρότες όσο και σε ανέργους και νέους επαγγελματίες (συλλογικά σχήματα, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, υφιστάμενοι και νέοι αγρότες κλπ.) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα και σε συναφή επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα θα παρέχει δεξιότητες για την κυκλική βιοοικονομία σε τέσσερις βασικούς κλάδους:

 1. Δενδρώδεις Καλλιέργειες
 2. Αμπελουργία
 3. Αρωματικά Φυτά
 4. Μελισσοκομία

Η εκπαίδευση θα καλύπτει τομείς όπως:

 • καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και φυτοπροστασίας φυτών στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας
 • επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων
 • αξιοποίηση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών
 • συνεργασία με άλλους τελικούς χρήστες
 • προβολή και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
 • νέες πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
 • καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
 • προβολή και διάχυση

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα φτάνει συνολικά τα 60 με 70 άτομα τουλάχιστον και πιο συγκεκριμένα τα 15 με 20 άτομα ανά κλάδο (αυτό θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ελαφρώς αναλόγως με τους ενδιαφερόμενους).

Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από το σύνολο της επικράτειας της Δυτικής Μακεδονίας και το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους (12 μήνες).

Η κατάρτιση και η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πραγματοποιούνται αντίστοιχα με επίκεντρο τις παρακάτω τοποθεσίες εκπαίδευσης με βάση και την εξειδίκευση της κάθε περιοχής αλλά θα αφορούν ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία:

– Αμπελουργία και Δενδρώδεις καλλιέργειες: Κοζάνη, Φλώρινα, τοπικοί συνεταιρισμοί.

– Αρωματικά: Κοζάνη, Βόιο, Γρεβενά, τοπικοί συνεταιρισμοί.

– Μελισσοκομία: Κοζάνη, Καστοριά, τοπικοί συνεταιρισμοί.

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση στην Αγροκυκλικότητα» θα αξιοποιήσει τις συνεργασίες και τις επαφές των τεσσάρων εταίρων του προγράμματος με τοπικούς επιτυχημένους συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Επιπλέον, θα αναπτύξει τις γνώσεις των καταρτιζόμενων όσον αφορά τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (farm2fork) και φυσικά όλη η εκπαίδευση θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή.

 Η εν λόγω στρατηγική έχει ως στόχο δράσεις για:

 • τη μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων
 • την προμήθεια οικονομικώς προσιτών και βιώσιμων τροφίμων
 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συμβολής στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας
 • την αύξηση στις βιολογικές καλλιέργειες
 • τη μείωση της εξάρτησης από την χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αντιβιοτικών
 • την ανάπτυξη καινοτόμων γεωργικών τεχνικών που θα προστατεύουν τη συγκομιδή από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες
 • την καλύτερη αποθήκευση και συσκευασία, βιώσιμη επεξεργασία και μεταφορά από τα αγροκτήματα και
 • την αξιοποίηση των υπολειμμάτων είτε για παραγωγή βιοενέργειας είτε άλλων «βιο-βασισμένων» προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα θα είναι επίσης εναρμονισμένο με τους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-27 και ιδιαίτερα με την ώθηση στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση στην Αγροκυκλικότητα» θα ενισχύσει την προσπάθεια της Δυτικής Μακεδονίας να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει την οικονομίας της στην μεταλιγνιτική περίοδο.

Ο τομέας της αγροδιατροφής μέσω και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την μετάβαση και οι δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί μία ομαλή και δίκαιη μετάβαση.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να μειώσουν την ανεργία, να βοηθήσουν στον εκπατρισμό των νέων ενώ παράλληλα θα αυξήσουν τις ευκαιρίες επαναπατρισμού αυτών που έφυγαν.

«Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»