Παράδοση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης πυροπροστασίας του Δικαστικού Mεγάρου Κοζάνης, με προϋπολογισμό έργου 374.480 ευρώ

Παράδοση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης πυροπροστασίας του Δικαστικού Mεγάρου Κοζάνης, με προϋπολογισμό έργου 374.480 ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παράδοση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης πυροπροστασίας του Δικαστικού Mεγάρου Κοζάνης, με προϋπολογισμό έργου 374.480 ευρώ

Παράδοση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης πυροπροστασίας του Δικαστικού Mεγάρου Κοζάνης, με προϋπολογισμό έργου 374.480 ευρώ

Την μελέτη πυροπροστασίας του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης, προϋπολογισμού 374.480 ευρώ, παρέδωσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και η αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, παρουσία του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτη Τσιάμη, στον Πρόεδρο των Εφετών Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπο Παπακώστα, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Η μελέτη πυροπροστασίας του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα των δικαστικών και προϋπολογίζει το έργο της πυροπροστασίας του κτιρίου, απαραίτητο για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που καθημερινά επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο.

Το έργο που θα υλοποιηθεί με τη μελέτη αφορά σε δύο βασικές ομάδες εργασιών:

  • Οικοδομικές εργασίες για την διαμόρφωση πυροδιαμερισμάτων του κτιρίου, αποξήλωση και καθαίρεση δομικών κατασκευών, κτίσιμο τοίχων, ανακατασκευή ψευδοροφών, τοποθέτηση πυράντοχων πορτών για την κατασκευή εξόδων κινδύνου, κλπ.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας όπως αποξηλώσεις εγκαταστάσεων προς εγκατάσταση νέων, απλές εγκαταστάσεις όπως φωτισμό ασφαλείας και σήμανσης, πυροσβεστήρες, πιο σύνθετες εγκαταστάσεις όπως πυρανίχνευσης, αναγγελίας πυρκαγιάς, έως πολυπλοκότερες εγκαταστάσεις όπως δίκτυα πυρόσβεσης δίκτυα καταιονισμού, πυροσβεστικούς σταθμούς και αναπνευστικές συσκευές.

 

Αποτελεί αναγκαίο και σημαντικό έργο συμμόρφωσης του κτιρίου με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας, ως έχουν εγκριθεί στο παρελθόν και ισχύουν, με στόχο την έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας για τις περιπτώσεις που απαιτείται, και σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή και λειτουργική επάρκεια όλων των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Θα ακολουθήσει η διάθεση πίστωσης από το ΤΑΧΔΙΚ, ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό το έργο.

 

Παράδοση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης πυροπροστασίας του Δικαστικού Mεγάρου Κοζάνης, με προϋπολογισμό έργου 374.480 ευρώ