Διοικητήριο ΖΕΠ

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το άρθρο 20 του Ν.2446/96 περί επιβολής τέλους “Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς” θεσπίστηκε η εφαρμογή του Ειδικού Τέλους Ανάπτυξης που προσδιορίσθηκε σε ποσοστό 0,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της ∆ΕΗ. Κατανέμεται δε στους Νομούς (νυν Περιφερειακές Ενότητες) Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας αναλογικά προς την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών αυτών. Ήδη με την παράγραφο 2 του Άρθρου 40 του Ν. 4062/12 (ΦΕΚΑ’, Αρ. Φύλλου 70/30-03-2012), το Ειδικό Τέλος Ανάπτυξης αυξήθηκε σε 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της ΔΕΗ.