Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (Αριθμός Γνωστοποίησης 1271162)

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (Αριθμός Γνωστοποίησης 1271162)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1271162

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ

800406099

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ858117

Αριθμός ΓΕΜΗ

120623536000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6972253783

Email

lazog@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΓΑΛΑΤΙΝΗ

Αριθμός

0

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.318996

Γεωγρ. μήκος

21.552121

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

14.20.99.01 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών εσωτερικού

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

95.29.11 Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

1

Θερμική

8.95

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (Αριθμός Γνωστοποίησης 1271162) (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-lazogkas-d-kai-sia-oe-1271162