Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ” Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ” Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1271011

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ

ΑΦΜ

113283491

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ435304

Αριθμός ΓΕΜΗ

167363036000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6979609688

Email

varveri.e88@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αριθμός

12

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.25792

Γεωγρ. μήκος

21.553075

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

0

Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

Αρ. εργαζομένων: < 10

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ” Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-eleni-varveri