Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1267402

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ

ΑΦΜ

132768950

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ329942

Αριθμός ΓΕΜΗ

167219936000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6944586402

Email

koukoulios@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

Δ.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.4128

Γεωγρ. μήκος

21.9293

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Ν.392/2011)

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.31.11 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών, που διαθέτονται κατεψυγμένες

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.31.12 Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένων

10.31.12.01 Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

15.83

Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-nea-alexandros-kekezidis