Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ ΖΑΡΖΟΥ ΟΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ ΖΑΡΖΟΥ ΟΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1270565

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ ΖΑΡΖΟΥ ΟΕ

ΑΦΜ

081884371

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ110738

Αριθμός ΓΕΜΗ

122494836000

Εκδίδουσα αρχή

Α. Τ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6973553231

Email

dellascristos@yahoo.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοΐου

Οδός/Θέση

33οχλμ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αριθμός

33οχλμ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.17077

Γεωγρ. μήκος

21.3018

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ,ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ =9291103 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

12.98

Θερμική

4.5

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

100 ΠΑΛΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Επιλέξτε μονάδα Άλλο

Εισάγετε τη μονάδα

ΤΕΜΑΧΙΟ

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

295.97

Αρ. ορόφων

0

  • Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
  • Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
  • Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
  • Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
  • Ύπαρξη Η/Ζ Όχι
  • Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
  • Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 Όχι

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ ΖΑΡΖΟΥ ΟΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-afoi-alex-zarzoy-oe