Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΒΛΟΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΒΛΟΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1258051 (ver. 2)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΒΛΟΣ

ΑΦΜ

113281264

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Χ893358

Αριθμός ΓΕΜΗ

139934036000

Εκδίδουσα αρχή

Α. Τ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6951717795

Email

tvd6400@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοΐου

Οδός/Θέση

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 13 – Ο.Τ.25Α – “ΓΕΡΑΝΕΙΑ” – Δ. Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Αριθμός

13

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.25168

Γεωγρ. μήκος

21.559074

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (Κ.Α.Δ. 14201001, 46421129, 46421158, 47717113, 95291103)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

1.25

Θερμική

1

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; ‘Οχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

0.5

Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Επιλέξτε μονάδα Άλλο

Εισάγετε τη μονάδα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

113.4

Αρ. ορόφων

0

Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

Ύπαρξη Η/Ζ Όχι

Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 Όχι

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΒΛΟΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (σε μορφή pdf)

gnostopoiisi-leitoyrgias-metavoli-vasileios-doyvlos