ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1288160

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΚΕ

ΑΦΜ

802072816

Αριθμός ΓΕΜΗ

169390636000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ324559

Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6974762286

Email

Farma.lefkaron@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Σερβίων

Οδός/Θέση

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.28721915234189

Γεωγρ. μήκος

21.97117525924068

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

 

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1288160