ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΩΝ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1295726

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΦΜ

090223610

Αριθμός ΓΕΜΗ

000000000000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

ΚΥΡΑΤΣΩ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Χ893499

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6932469094

Email

imp.mikrokastrou.erg@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.26162009999999

Γεωγρ. μήκος

21.495490099999984

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΩΝ

 

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΩΝ (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1295726