ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1287270 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ

ΑΦΜ

161057144

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ859424

Αριθμός ΓΕΜΗ

010953336000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6984424884

Email

atpeponas@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Εορδαίας

Οδός/Θέση

Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΑ

Τ.Κ.

53070

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.591081

Γεωγρ. μήκος

21.775239

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

 

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1287270.001