Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1146167 (ver. 3)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΑΦΜ

094256736

Αριθμός ΓΕΜΗ

057561104000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο

ΚΙΑΚΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΡ022748

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2310701971

Email

artemisa@artemisa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

3ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΘΕΣ/ΚΗΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.3141131

Γεωγρ. μήκος

21.8187505

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.94.11 Κατασκευή κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.94.11.01 Κατασκευή στριφονιών, βιδών και περικοχλίων (παξιμαδιών), από σίδηρο ή χάλυβα

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.92.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και κατασκευών

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1146167.003