Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1306474

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ

ΑΦΜ

169966727

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΙ326847

Αριθμός ΓΕΜΗ

000000000000

Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6939838251

Email

ioannatsitsari@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

ΜΕΘΩΝΗΣ

Αριθμός

1

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.3017

Γεωγρ. μήκος

21.7932

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ)

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

1987

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

166

Εντός πολυώροφης οικοδομής

Ναι

Κανονισμός συνιδιοκτησίας

Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.54 Κατασκευή κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1306474