Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε”

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε”

Τύπος γνωστοποίησης: Ακύρωση

Αριθμός Γνωστοποίησης

1307246 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε

ΑΦΜ

802142337

Αριθμός ΓΕΜΗ

170802336000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Επώνυμο

ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΡ334021

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ.ΣΕΡΒΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6946045951

Email

t.apostolidis@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

5οχλμ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.30208764065

Γεωγρ. μήκος

21.841367263739

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

1.ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2.ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 3.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 4.ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
5.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

1989

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

582

Εντός πολυώροφης οικοδομής

Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.23.20 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

31 Κατασκευή επίπλων

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων

31.09.13 Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.13.02 Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε”

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1307246.001