Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1312736

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΦΜ

999107332

Αριθμός ΓΕΜΗ

017095755000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ813464

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2463020772

Email

info@kivosatevee.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Εορδαίας

Οδός/Θέση

ΒΑΡΔΑ

Αριθμός

28

Τ.Κ.

50200

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.506845

Γεωγρ. μήκος

21.6913

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕς ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ)Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 παρ. 23

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

2018

Τεύχος

Α

Αριθμός τεύχους

114

Εντός πολυώροφης οικοδομής Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

25.11, 25.62

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1312736