Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1311476

Είδος επιχείρησης

Νομικό πρόσωπο

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ

998676997

Αριθμός ΓΕΜΗ

010952536000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επώνυμο

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΙ350025

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6974351968

Email

vkaraoglou@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Σερβίων

Οδός/Θέση

14ο χιλ. Κοζάνης Λάρισας

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.154903

Γεωγρ. μήκος

21.542609

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.11.10 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1311476