Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1316816

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΦΜ

801953413

Αριθμός ΓΕΜΗ

166937232000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΗΛΙΑΣ

Επώνυμο

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ841424

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6932529599

Email

kdrilly@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αριθμός

3

Τ.Κ.

50132

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.299405

Γεωγρ. μήκος

21.792791

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

1986

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

68

Εντός πολυώροφης οικοδομής Ναι

Κανονισμός συνιδιοκτησίας ‘Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.14.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1316816