Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) σε συνεργασία με τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης διοργανώνει στις 7 & 8 Μαρτίου 2016 Εκδήλωση – Παρουσίασης & Διανομής εκπαιδευτικού φακέλου – για Δασκάλους στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Διακρατικού Προγράμματος “Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων” – Πρόγραμμα Leader (Άξονας 4 του ΠΑΑ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην «Αίθουσα Συσκέψεων» της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ – 3ος όροφος) και απευθύνεται:

α) Στους δασκάλους/ες των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Κοζάνης (θα συμμετάσχει ένας δάσκαλος/α ανά σχολική μονάδα όπως θα οριστεί από το σύλλογο διδασκόντων). Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: 7 Μαρτίου 2016, 12:00 π.μ.-1:30 μ.μ.

β) Στους δασκάλους/ες των Δημοτικών σχολείων των Δήμων Εορδαίας, Βοΐου και Σερβίων-Βελβεντού (θα συμμετάσχει ένας δάσκαλος/α ανά σχολική μονάδα όπως θα οριστεί από το σύλλογο διδασκόντων). Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: 8 Μαρτίου 2016, 12:00 π.μ.-1:30 μ.μ.

Με τη λήξη της εκδήλωσης θα δοθούν εκπαιδευτικοί φάκελοι που αφορούν στην υλοποίηση της Β’ φάσης της Δράσης 4 του σχεδίου (ένας φάκελος για κάθε σχολική μονάδα) και βεβαιώσεις συμμετοχής.

Ο Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης

Ιωάννης Γκαμπούρας