Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, σε έργα της Π.Ε. Κοζάνης 1

Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, σε έργα της Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, σε έργα της Π.Ε. Κοζάνης

Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, σε έργα της Π.Ε. Κοζάνης

Την κατασκευή του έργου  «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση, Αναβάθμιση Πτέρυγας Β», επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, συνοδεία του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής.

Ο Περιφερειάρχης, έχει θέσει ως προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής, την επιτάχυνση των έργων του ΠΕΠ και στην κατεύθυνση αυτή, ξεκίνησε επιτόπιες επισκέψεις σε εκτελούμενα έργα, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και τους Φορείς υλοποίησης των έργων.

Στόχος των επισκέψεων, είναι η επίλυση προβλημάτων, που καθυστερούν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Στη συνέχεια ο κ. Κασαπίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόριο Τσιούμαρη και κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης, επισκέφθηκε σειρά σημαντικών έργων που εκτελούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στα έργα:

  1. «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα»,
  2. «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου.»
  3. «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού»
  4. «Κατασκευή δρόμου για τη διασύνδεση του οικισμού Μεσοβούνου με την Επαρχιακή οδό Πτολεμαΐδας-Πύργων”

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, το επόμενο χρονικό διάστημα με τους συνεργάτες του προγραμματίζει να επισκεφτεί μεγάλο αριθμό έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προσωπική επιθυμία του κ. Κασαπίδη είναι  να μεταφέρει το μήνυμα στήριξης της Περιφερειακής Αρχής και να συνδράμει όπου κρίνεται απαραίτητο, για την έγκαιρη ολοκλήρωση του συνόλου των έργων του Προγράμματος.

Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, σε έργα της Π.Ε. Κοζάνης 1

Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, σε έργα της Π.Ε. Κοζάνης 2