Ενίσχυση των συνεταιρισμών ροδακινοπαραγωγών του Βελβεντού από την ΠΕ Κοζάνης

Ενίσχυση των συνεταιρισμών ροδακινοπαραγωγών του Βελβεντού από την ΠΕ Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ενίσχυση των συνεταιρισμών ροδακινοπαραγωγών του Βελβεντού από την ΠΕ Κοζάνης

Ενίσχυση των συνεταιρισμών ροδακινοπαραγωγών του Βελβεντού από την ΠΕ Κοζάνης

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022, η ενίσχυση του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και του ΑΣΟ Βελβεντού «Η Δήμητρα», έπειτα από εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κατερίνας Δαδαμόγια, μέσω της οποίας αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των έργων που έχουν σε εξέλιξη οι δύο συνεταιρισμοί στο ΕΑΠ 2012-2016.

Η αύξηση του προϋπολογισμού για τον ΑΣΕΠΟΠ, αφορά στο έργο «Πράσινος λειτουργικός εκσυγχρονισμός- ενεργειακή βελτίωση/επέκταση εγκαταστάσεων ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού»

ο οποίος από 600.000 ευρώ διαμορφώνεται πλέον στις 700.000 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο βελτιώνονται και θωρακίζονται ενεργειακά οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ και προβλέπεται προμήθεια φωτοβολταϊκών για τη στέγη.

Η αύξηση του  προϋπολογισμού για τον ΑΣΟ Βελβεντού «Η Δήμητρα», αφορά στο έργο «Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣΟ) Βελβεντού»,

ο οποίος από 300.000 ευρώ διαμορφώνεται πλέον στα 450.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση αποθήκης και ψυκτικού θαλάμου για τα ροδάκινα, επέκταση-βελτίωση και εκσυγχρονισμό του διαλογητηρίου όπως επίσης και ανέγερση κτιρίου διοίκησης.

Και τα δύο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και η αύξηση των προϋπολογισμών τους έχει ως σκοπό να καλύψει την αύξηση στις τιμές των υλικών, του κόστους μεταφοράς και κατασκευής των έργων.

Η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή με υποδομές, έργα και δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της οικονομικότητας της παραγωγής, την βελτίωση της καθημερινότητας των παραγωγών αλλά και την βελτίωση της εξωστρέφειας και των δυνατοτήτων ενίσχυσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών μας προϊόντων.