Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ralstonia solanacearum σε φυτά Τριανταφυλλιάς

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ralstonia solanacearum σε φυτά Τριανταφυλλιάς

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ralstonia solanacearum σε φυτά Τριανταφυλλιάς

Σχετ.: 1. Τo υπ’ αριθμ. 2690/78475/24-03-2021 έγγραφα του Υπ.Α.Α.Τ.

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει ότι, στο Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, διαπιστώθηκε η παρουσία/προσβολή του βακτηρίου Ralstonia solanacearum, σε δείγματα φυτικών ιστών τριανταφυλλιάς από θερμοκηπιακή εκμετάλλευση στην περιοχή Μέθανα – Τροιζηνίας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Το βακτήριο Ralstonia solanacearum έχει χαρακτηριστεί ως ενωσιακός επιβλαβής
  οργανισμός καραντίνας και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II / Μέρος Β του
  Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.
 2. To βακτήριο Ralstonia solanacearum έχει μεγάλο εύρος καλλιεργούμενων φυτών
  ξενιστών όπως πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πελαργόνιο, ανθούριο, αραχίδα
  καθώς και αρκετούς ξενιστές που περιλαμβάνονται στα ζιζάνια όπως Solanum
  dulcamara, Solanum nigrum, Datura stramonium
  .
 3. Η εμφάνιση του εν λόγω βακτηρίου σε φυτά τριανταφυλλιάς, καλλιεργούμενα σε
  θερμοκήπια για τη συλλογή δρεπτών ανθέων, έχει αναφερθεί και στην Ολλανδία το
  2015.
 4. Τρόποι εισόδου του βακτηρίου σε μια φυτωριακή μονάδα μπορεί να
  αποτελούν το χρησιμοποιούμενο αρχικό φυτικό υλικό, το νερό που
  χρησιμοποιείται για άρδευση και μηχανικά (εργαλεία, ρούχα, υποδήματα,
  χέρια).
 5. Το εν λόγω βακτήριο επιβιώνει στο νερό για χρονικό διάστημα το εύρος του
  οποίου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, το pΗ, την συγκέντρωση αλάτων και την
  παρουσία ή μη ανταγωνιστικών μικροοργανισμών.
 6. Τα συμπτώματα της προσβολής περιλαμβάνουν, νεκρωτικά στελέχη και
  καφέ αποχρωματισμό στα στελέχη των φυτών τριανταφυλλιάς και μαρασμό
  σε νεαρούς βλαστούς των φυτών.

 

Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά.

Στους καλλιεργητές, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να εκριζώσουν το βακτήριο Ralstonia solanacearum, συστήνονται τα κάτωθι μέτρα:

 1. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών και ασφαλής απομάκρυνση / καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα της βακτηρίωσης.
 2. Συχνή απολύμανση εργαλείων με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού (π.χ VirkonS)
 3.  Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
 4. Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
 5. Καλό πλύσιμο και απολύμανση όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
 6. Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
 7. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
 8. Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας   καθώς και απολύμανσης των χώρων του θερμοκηπίου.
 9. Απολύμανση του ανακυκλωμένου νερό άρδευσης (με υπεριώδες φως ή θέρμανση) και να δημιουργία κλειστού συστήματος παροχής νερού όπου αυτό είναι εφικτό
 10. Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

Δούρδας Αναστάσιος

 

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ralstonia solanacearum σε φυτά Τριανταφυλλιάς