Διαγωνισμός

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας 22.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθός Διακήρυξης  17/2014

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη