Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας 22.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Κοζάνης

Διαγωνισμός

Αριθός Διακήρυξης  17/2014

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη