Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΩΒΝΜΛ-492