Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας

Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΩΒΝΜΛ-492