Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών.

ΩΟΝΞ46Ψ8ΝΣ-ΛΥΙ