Τσιούμαρης Γρηγόρης: Δημοπράτηση έργου «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

Δημοπράτηση έργου «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δημοπράτηση έργου «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

Την αποκατάσταση των βλαβών στο γεφύρι της Επαρχιακής οδού Λαζαράδων  και Ελάτης εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 23ης Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και πρόκειται να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή της 9ης Μαρτίου την έγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας προϋπολογισμού 20.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Κατόπιν αυτοψίας Τεχνικού κλιμάκιου της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης διαπιστώθηκε η κατάρρευση του δεξιού πτερυγότοιχου βαρύτητας καθώς και η αστοχία της βάσης εξόδου του κιβωτοειδούς οχετού, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει  κίνδυνος αστοχίας του επιχώματος της οδοποιίας και υδραυλικής υποσκαφής του σώματος του οχετού, λόγω της μη ελεγχόμενης απορροής των υδάτων.

Οι κύριες παρεμβάσεις αφορούν στα εξής:

  • Καθαρισμός από βλάστηση και φερτά στην θέση του οχετού
  • Εκσκαφές για την θεμελίωση νέου πτερυγότοιχου
  • Καθαίρεση σκυροδεμάτων
  • Προετοιμασία εδάφους θεμελίωσης
  • Διάστρωση άοπλου σκυροδέματος
  • Κατασκευή νέου πτερυγότοιχου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
  • Κατασκευή νέας βάσης εξόδου
  • Επένδυση της κοίτης και των πρανών με συρματοκιβώτια
  • Κατασκευή επιχωμάτων με θραυστό υλικό λατομείου

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: Δημοπράτηση έργου «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

 

 

Δημοπράτηση έργου «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

Την αποκατάσταση των βλαβών στο γεφύρι της Επαρχιακής οδού Λαζαράδων  και Ελάτης εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 23ης Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και πρόκειται να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή της 9ης Μαρτίου την έγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας προϋπολογισμού 20.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Κατόπιν αυτοψίας Τεχνικού κλιμάκιου της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης διαπιστώθηκε η κατάρρευση του δεξιού πτερυγότοιχου βαρύτητας καθώς και η αστοχία της βάσης εξόδου του κιβωτοειδούς οχετού, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει  κίνδυνος αστοχίας του επιχώματος της οδοποιίας και υδραυλικής υποσκαφής του σώματος του οχετού, λόγω της μη ελεγχόμενης απορροής των υδάτων.

Οι κύριες παρεμβάσεις αφορούν στα εξής:

Καθαρισμός από βλάστηση και φερτά στην θέση του οχετού

Εκσκαφές για την θεμελίωση νέου πτερυγότοιχου

Καθαίρεση σκυροδεμάτων

Προετοιμασία εδάφους θεμελίωσης

Διάστρωση άοπλου σκυροδέματος

Κατασκευή νέου πτερυγότοιχου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

Κατασκευή νέας βάσης εξόδου

Επένδυση της κοίτης και των πρανών με συρματοκιβώτια

Κατασκευή επιχωμάτων με θραυστό υλικό λατομείου