Διαγωνισμός

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 20/2016 για τη μεταφορά μαθητών σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 Π.Ε Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Σχετικά με την αριθμ. 20/2016 Διακήρυξη αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 26373  επισημαίνουμε τα έξης:

  • Στις υπεύθυνες δηλώσεις που ζητείται  από τη διακήρυξη  να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής η  ημερομηνία θεώρησης  μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα
  • Τα δρομολόγια των μεμονωμένων διαδρομών έχουν υπολογιστεί ως βασική διαδρομή (από κέντρο σε κέντρο) οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται  στην χιλιομετρική απόσταση και στην τιμή   θα  αντιμετωπισθούν με το δικαίωμα προαίρεσης

Διευκρινίζεται ότι  για τα δρομολόγια των μεμονωμένων διαδρομών με α/α ισχύει:

  • Νο 173 τα χιλιόμετρα είναι 30  η τιμή του δρομολογίου δεν διαφοροποιείται
  • Νο 182 τα χιλιόμετρα είναι 42  πριν την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει  χρήση του δικαιώματος προαίρεσης κατά 40% πλέον  στην  τιμή της στήλης «Μέγιστο  ημερήσιο κόστος  δρομολογίου»
  • Νο 183 τα χιλιόμετρα είναι 14 πριν την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει του δικαιώματος προαίρεσης κατά 35% πλέον στην  τιμή της στήλης «Μέγιστο  ημερήσιο κόστος  δρομολογίου»
  • Νο 215 τα χιλιόμετρα είναι 182 η τιμή του δρομολογίου δεν διαφοροποιείται
  • Νο 121 μονή διαδρομή
  • Νο 123 διπλή διαδρομή
  • Νο 129 μονή διαδρομή
  • Νο 130 μονή διαδρομή

Ο Διευθυντής Οικονομικού

  Κατσιαμάκας Χαρίσιος

 

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών