Διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επ.Ο.4 μεταξύ των οικισμών Αιανής Καισαρειάς

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας στις 9-9-2016 στη θέση της Επαρχιακής Οδού (Επ.Ο.) 4 μεταξύ των οικισμών Αιανής και Καισαρειάς, στη θέση του τεχνικού διάβασης ρέματος, διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη η άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στη Χ.Θ. 1+500 της Επ.Ο. Αιανής-Καισαρειάς, λόγω υποσκαφής του οδοστρώματος από υπερχείλιση του χειμμάρου στον κλάδο της οδού με κατεύθυνση προς Καισαρειά.

Για το λόγο αυτό διακόπτεται η κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα της Επ.Ο.4 έως την αποκατάσταση των βλαβών.

Η κυκλοφορία μεταξύ των οικισμών Αιανής και Καισαρειάς θα διεξάγεται μέσω της Επ.Ο.3, δηλ. της οδού Αιανής-Ρυμνίου μέσω της διασταύρωσης με νέα οδό Καισαρειάς-Ρυμνίου.

Ο Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Κων/νος Γρίβας

Πολ/κός Μηχ/κός με Α’ β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ.Τ.Ε. + Τ.Σ.Ε. + φάκ. υδατορεμάτων (2)