Διαγωνισμός

Διακηρύξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

Προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη

diakhryksh-mabe-xytam