Μετατάξεις

Ανακοίνωση εκ νέου παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Τ.Ε.Ε Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση εκ νέου παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

7x1846c842-iuc

76f546c842-vm6