Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε.Κοζάνης

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε.Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε.Κοζάνης

101 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΟ
102 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟ
103 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΟ
104 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΧΟ
105 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΧΟ
106 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΧΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ