Η ΠΕ Κοζάνης δίπλα στους ψαράδες της λίμνης Πολυφύτου

Η ΠΕ Κοζάνης δίπλα στους ψαράδες της λίμνης Πολυφύτου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕ Κοζάνης δίπλα στους ψαράδες της λίμνης Πολυφύτου

Η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Τετάρτης 30 Αυγούστου 2023, δαπάνη 61.000 ευρώ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος:

«Επιστημονική διερεύνηση των αιτιών της μείωσης πληθυσμών καραβίδας εσωτερικών υδάτων και της έξαρσης του παθογόνου που προκαλεί την πανώλη της καραβίδας, και πρόταση τρόπων διαχείρισης για την αντιμετώπιση του φαινομένου»

Πρόκειται για μια συνεργασία της ΠΕ Κοζάνης με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διερεύνηση του σοβαρού ζητήματος της δραματικής μείωσης του πληθυσμού της καραβίδας που προβληματίζει τους ψαράδες της λίμνης αφού προκαλεί σημαντική απώλεια στο εισόδημά τους.

Οι καραβίδες της λίμνης είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αλίευμα με μεγάλη εμπορική αξία και εξωστρέφεια.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο δρομολογήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του συλλόγου των επαγγελματιών ψαράδων της λίμνης Πολυφύτου,  αναμένεται να διαλευκάνει τα αίτια της απότομης μείωσης του πληθυσμού της καραβίδας αλλά και να προτείνει τρόπους διαχείρισης ώστε ο πληθυσμός αυτός να ανακάμψει. Η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στον παθογόνο παράγοντα αλλά θα επεκταθεί και στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού της λίμνης, οι μεταβολές των οποίων ενδεχομένως επηρεάζουν την υγεία της καραβίδας. Το ποσό θα ενταχθεί στο ΕΑΠ 2017-2021 (τοπικός πόρος).

Η ΠΕ Κοζάνης δίπλα στους ψαράδες της λίμνης Πολυφύτου