Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διακήρυξης 15/2023

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διακήρυξης 15/2023

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών του Διαγωνισμού προμήθειας ειδών Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) και των ΠΕ της ΠΔΜ.

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 213127 – Αρ.Διακ.15/2023)

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διακήρυξης 15/2023

Σας πληροφορούμε ότι, με την αριθ. 141921/31-08-2023 (ΑΔΑ 60ΤΤ7ΛΨ-ΤΥΥ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την:

20/09/2023 και ώρα 15:00 και η αποσφράγιση για την Τετάρτη 27/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Για οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις σχετικά με τον διαγωνισμό θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Η Προϊστάμενη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Καλπάκη Βαϊα

 

Συνημμένα:

  • Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών του Διαγωνισμού προμήθειας ειδών Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) και των ΠΕ της ΠΔΜ. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 213127)(pdf)
  • Παροχή Διευκρινήσεων και επέκτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, προμήθειας ειδών Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) και των ΠΕ της ΠΔΜ. (ΑΔΑ: 60ΤΤ7ΛΨ-ΤΥΥ).

 

anakoinwsi-metathesis-kataliktikis-hmerominias-152023