Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency - EDA) logo

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (18-8-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (18-8-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (18-8-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 4755/28-06-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΘΕΣΗ                                   ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ                      ΠΡΟΘΕΣΜΙA
Project Officer Medical, Seconded National Expert, 31.08.2021

Project Officer Logistics, Seconded National Expert, 15.09.2021

Project Officer Cyber Defence Technology, Seconded National Expert, 15.09.2021

Project Officer Defence Test and Evaluation, Seconded National Expert, 15.09.2021

Project Officer SESAR Development and Deployment, Seconded National Expert, 15.09.2021

Internal Auditor, Temporary Agent, 31.08.2021

Director Capability, Armament and Planning, Seconded National Expert, 10.09.2021

Directorate Assistant, Contract Agent, 31.08.2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://www.eda.europa.eu

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στoν ως άνω Οργανισμό.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α

Αγγελική Φαϊτάκη

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΛΠ846ΜΤΛ6-2ΔΜ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Σύμφωνα με το Α.Π. 4755/28-06-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: