Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors - ECA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (17-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (17-3-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.1584/03-03-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors – ECA), δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, https://www.eca.europa.eu πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ελεγκτών/Ελεγκτριών (πρόγραμμα NGEU) – με καθεστώς Εκτάκτου υπαλλήλου (temporary staff (AD5-AD7)).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25η Μαρτίου 2022 (12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα) που έχει αναρτηθεί στη σελίδα με τις “Ευκαιρίες απασχόλησης” του ΕΕΣ (υπό τον τίτλο ¨Open Positions¨):

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα) που έχει αναρτηθεί στη σελίδα με τις “Ευκαιρίες απασχόλησης” του ΕΕΣ (υπό τον τίτλο ¨Open Positions¨):

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/JobOpportunities.aspx

Η ανωτέρω προκήρυξη, η οποία επισυνάπτεται, είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (2022/C89A/01).

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (17-3-2022), με ΑΔΑ: ΨΤ3Μ46ΜΤΛ6-3ΕΜ

Για την Π.Ε. Κοζάνης