Τσιούμαρης: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Σύμφωνα με την §2.1.4 της περίληψης διακήρυξης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε με το αρ.πρ.οικ.155143/30-10-2020 έγγραφό μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που προβλέπεται από το νόμο, για τα εξής:

Η διαβούλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα (όπως φαίνεται και στην περίληψη διακήρυξης) με τη μορφή τηλεδιάσκεψης με το πρόγραμμα zoom meetings (ΤΡΙΤΗ 10/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη – διαβούλευση θα πρέπει να αποστείλουν το email επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.te@kozani.pdm.gov.gr έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11-2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η υπηρεσία στη συνέχεια θα αποστείλει μέσω email πρόσκληση για συμμετοχή στην πλατφόρμα zoom meetings (με LINK προκειμένου να γίνει join meeting).

 


 

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Σύμφωνα με την §2.1.4 της περίληψης διακήρυξης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε με το αρ.πρ.οικ.155143/30-10-2020 έγγραφό μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που προβλέπεται από το νόμο, για τα εξής:

Η διαβούλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα (όπως φαίνεται και στην περίληψη διακήρυξης) με τη μορφή τηλεδιάσκεψης με το πρόγραμμα zoom meetings (ΤΡΙΤΗ 10/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη – διαβούλευση θα πρέπει να αποστείλουν το email επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.te@kozani.pdm.gov.gr έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11-2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η υπηρεσία στη συνέχεια θα αποστείλει μέσω email πρόσκληση για συμμετοχή στην πλατφόρμα zoom meetings (με LINK προκειμένου να γίνει join meeting).

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Σύμφωνα με την §2.1.4 της περίληψης διακήρυξης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε με το αρ.πρ.οικ.155143/30-10-2020 έγγραφό μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που προβλέπεται από το νόμο, για τα εξής:

Η διαβούλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα (όπως φαίνεται και στην περίληψη διακήρυξης) με τη μορφή τηλεδιάσκεψης με το πρόγραμμα zoom meetings (ΤΡΙΤΗ 10/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη – διαβούλευση θα πρέπει να αποστείλουν το email επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.te@kozani.pdm.gov.gr έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11-2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η υπηρεσία στη συνέχεια θα αποστείλει μέσω email πρόσκληση για συμμετοχή στην

πλατφόρμα zoom meetings (με LINK προκειμένου να γίνει join meeting).

 

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Σύμφωνα με την §2.1.4 της περίληψης διακήρυξης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε με το αρ.πρ.οικ.155143/30-10-2020 έγγραφό μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που προβλέπεται από το νόμο, για τα εξής:

Η διαβούλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα (όπως φαίνεται και στην περίληψη

διακήρυξης) με τη μορφή τηλεδιάσκεψης με το πρόγραμμα zoom meetings (ΤΡΙΤΗ

10/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη – διαβούλευση θα πρέπει να

αποστείλουν το email επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

d.te@kozani.pdm.gov.gr έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11-2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η υπηρεσία στη συνέχεια θα αποστείλει μέσω email πρόσκληση για συμμετοχή στην

πλατφόρμα zoom meetings (με LINK προκειμένου να γίνει join meeting).