Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (16-5-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (16-5-2014)

Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (16-5-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Μάιο και τον Ιούνιο του 2014.

Αναλυτικότερα:

1.Όσον αφορά στην  26η Μαΐου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.A.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.B.3)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.2-CI)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.2-CT)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (SANCO.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.6)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιουνίου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.Β.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.Β.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid, Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO DG.A2.08)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.F.5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.1)
 • Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.C.3)
 • Mια θέση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.2)
 • Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1)

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΒΙΦΔΧ-6ΝΝ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης