Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση για πλήρωση μιας θέσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση για πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία.

ΒΙΙΨΙΜΞ-9ΙΗ