Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΒΙΙΨ46ΨΖΥ1-0Υ6