Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΒΙΙΨ46ΨΖΥ1-0Υ6