Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συστάθηκε με τον νόμο 4109/2013 (άρθρα 14-24) με αποστολή το συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων και με σκοπό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου της κυβέρνησης.
Αποτελεί ένα επιτελικό όργανο που επωμίζεται την ευθύνη της εφαρμογής των κυβερνητικών σχεδιασμών μέσα από τον προγραμματισμό, τις προτάσεις, την οργάνωση, την παρακολούθηση και το συντονισμό του παραγόμενου κυβερνητικού έργου σε οριζόντιο διϋπουργικό επίπεδο.

vacgojdd-73u