Ανακοίνωση Προκήρυξης Για Την Πλήρωση Θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2015)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαεννέα (19) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάϊο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 27η Απριλίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE.D.6)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE.E.1)

6ΙΥ2465ΦΘΕ-ΙΜΒ