Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης Για Την Πλήρωση Θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22-4-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης Για Την Πλήρωση Θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2015)

Ανακοίνωση Προκήρυξης Για Την Πλήρωση Θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2015)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαεννέα (19) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 27η Απριλίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE.D.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE.E.1)

 

2. Όσον αφορά στην 26η Μαϊου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.D.1)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.L.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.B.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.E.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.A.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE.G.4)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΙΥ2465ΦΘΕ-ΙΜΒ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης