Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Παύλου Μελά

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Παύλου Μελά, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Παύλου Μελά, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 1, 564.30 Σταυρούπολη, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η μετάταξη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 74, 79, 181 Ν. 3584/2007, αρ.58 Ν. 3979/2011 και παρ. 5 αρ.35 Ν.4024/2011.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο Δήμος με μετάταξη, σύμφωνα με την παρούσα είναι οι κάτωθι:

7Λ9ΙΧ-Ρ9Γ