Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Αντιπροσωπείας στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Σύμφωνα με το Α.Π. 1071/10-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης του επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βερολίνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

COM/TA/CΟMM/16/AD8

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην ως άνω Υπηρεσία στην διεύθυνση:
TA-Selections-BERLIN@ec.europa.eu μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2016 (ώρα Βερολίνο 12:00)