Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Μετατάξεις Υπαλλήλων Στο Δήμο Αργιθέας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Αργιθέας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη (7) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού, με μετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού, Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ανθηρό Τ.Κ. 43065 Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1. Των άρθρων 74, 79 & 181 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
3. Το άρθρο 58 του Ν. 3979/2011.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (6ΣΡ4ΩΨ3-8ΛΞ)