Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Μάιο και τον Ιούνιο του 2014.

Αναλυτικότερα:

1.Όσον αφορά στην  26η Μαΐου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO C.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO C.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO.B.1)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.A.1)

 

ΒΙΦΔΧ-6ΝΝ