Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού προσωπικού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) σύμφωνα με τα άρθρα 71,73,74 του Ν.3528/2007 και  6 του Ν.3613/2007.

Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147