Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007

ΩΠΧΒ46Ψ8ΝΨ-ΗΜΟ