Μετατάξεις

Ανακοίνωση για απόσπαση υπαλλήλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Προκήρυξης για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

7ΝΨΠΛ-0Υ9