Ομάδες παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (10-9-2018)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αναγνώρισε τις παρακάτω Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης με ΑΔΑ:

Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης με ΑΔΑ:

 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Ω0ΔΧ7ΛΨ-25Ω
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΣ ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 72937ΛΨ-Ξ3Ω

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. ΩΨΣΑ7ΛΨ-ΤΤΖ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ Α΄ Ι.Κ.Ε. 61Χ47ΛΨ-82Ν