Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων (13-10-2023)

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων (13-10-2023)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων (13-10-2023)

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα ΠΔΜ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.852,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 19/10/2023, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος, Γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη.

Πληροφορίες για τις προσφορές στο τηλ. 2461351194 και για τις Προδιαγραφές τηλ. 2461351207.

 

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα. Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος εννέα (9) ανελκυστήρων.

Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 9)

Συνημμένα:

  • Η Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (13-10-2023) (Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε μορφή pdf)

 

 

pistopoiisi-anelkystiron-pekozanis-pdm-2023