Τσιούμαρης: 600.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

600.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

600.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

600.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Την έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Πράσινος Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός – Ενεργειακή Βελτίωση/Επέκταση Εγκαταστάσεων ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού» ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στην συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόκειται για έργο που καλύπτει και εξυπηρετεί τη στρατηγική ανάπτυξης του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, με προσανατολισμό στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη διαρκή βελτίωση της ροής εργασιών και των συνθηκών εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την συνεχή αύξηση  δυναμικότητάς του.

Το επενδυτικό πλάνο συμβάλλει αφενός στην ενεργειακή φιλο-περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγωγικού συστήματος του συνεταιρισμού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο αφορά στον «Πράσινο» λειτουργικό εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτιρίου και συγκεκριμένα τις κτιριακές διαμορφώσεις του υφιστάμενου κτιρίου, τις αναγκαίες κτιριακές διαμορφώσεις για την αλλαγή διαρρυθμίσεων των γραφείων, ώστε να βελτιωθεί η ροή εργασιών εντός του κτιρίου και ειδικότερα η ενεργειακή αποδοτικότητα του συνεταιρισμού, καθώς και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Το έργο αποτελείται από 2 υποέργα και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ (προϋπολογισμός 315,000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι κτιριακές παρεμβάσεις αφορούν στη συντήρηση – επισκευή της στέγης, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη μόνωση αλλά και η τεχνική δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών.

Παράλληλα πρόκειται να γίνει προμήθεια νέων πάνελ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου και αντικατάσταση του υπάρχοντος φωτισμού.

Το κόστος κτιριακών εργασιών στο υφιστάμενο κτίριο είναι συνολικού προϋπολογισμού 315,000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (προϋπολογισμός 285.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συγκεκριμένα το υποέργο αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος 500Kw, στη στέγη στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργεια και μείωσης του ενεργειακού κόστους του συνεταιρισμού, συνολικού Π/Υ 285.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ 2012-2016:

 

  • στον Άξονα 2: Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος
  • Μέτρο 2.2: Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην κοινωνική οικονομία και στην εξωστρέφεια
  • Προτείνων Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης
  • Φορέας Υλοποίησης: ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
  • Φορέας Επίβλεψης: ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

 

Τσιούμαρης: 600.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού